EMAIL DISCLAIMER

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.</p>

FIRA Sustainability BV is gevestigd te Bakkum en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50378023.

 

©2019 by FIRA Sustainability.
Privacy policy
Disclaimer